Bornbinder FB omatalice trakom folije

Naš švicarski partner Bornbinder je osvježio svoju gamu modela za obavijanje paleta trakom folije, uključivo i kombinirani model s vezačicom sigurnosne paletne uzice.