Kvaliteta pod kontrolom – automatska provjera crtičnog koda

Logopak Vericoder

Nema više potrebe za diskusije o lošoj kvaliteti crtičnih kodova jer Logopakov Vericoder omogućuje automatsku provjeru. Obzirom da je integriran u sam proces ispisa, precizne informacije o kvaliteti crtičnog koda po ISO/IEC su dostupne u bilo koje vrijeme.

Vericoder čita sve ispisane crtične kodove i provjerava ih, za razliku od klasičnih čitača crtičnih kodova, u odnosu na kvalitetu. Ukoliko kavliteta ne odgovara postavljenom minimumu, sustav šalje dijagnostički izvještaj što omogućuje da se brzo i jednostavno pokrenu mjere za popravak kvalitete ispisa.