SQUIX aplikatori za jeftina P&A rješenja

U sklopu prelaska s A+ generacije printera na novu Squix generaciju, naš njemački partner cab je lansirao i nove aplikatore za Squix printere. Time je nastavljena mogućnost kreiranja jeftinijh print & apply rješenja za automatsko obilježavanje proizvoda i kutija dodavanjem aplikatora na standardni cab printer.