Logistička sljedivost

Tvrtka Dargo poslovna rješenja je iskusan partner u izvedbi sustava sljedivosti proizvoda (Track & Trace) čija je zadaća da osiguraju logističku sljedivost proizvoda namijenjenih ljudskoj i životinjskoj prehrani.

Sljedivost znači sposobnost praćenja kroz opskrbni lanac od početnih sirovina do prodajnog mjesta krajnjem kupcu.

Logistička sljedivost je važna za pronalaženje izvora proizvoda, njegove trenutne lokacije i odredišta za isporučene proizvode, što je od presudnog značaja u slučaju potrebe za povlačenjem proizvoda s tržišta.

Sljedivost se na tržištu može osigurati samo ako svi subjekti koji sudjeluju u lancu opskrbe hranom imaju sisteme koji im jamče da znaju od koga su kupili i kome su prodali svoje sirovine i proizvode.
Ukoliko imate projekt za koji Vam treba rješenje, kontaktirajte nas ovdje.

Imate li sljedivost?


Zakonom zahtijevana sljedivost je prilično šturo definirana pa se u praksi često dolazi do situacije da postojeći sustav izaziva dvojbe i različita mišljenja unutar iste tvrtke.

Postupak je u osnovi jednostavan i sastoji se od sljedećih koraka:

 • Kupite jedan od proizvoda (koji je ta tvrtka proizvela) sa trgovačke maloprodajne police i donesite ga u tvrtku
 • Sazovite sastanak tima i objavite da kreće provjera sljedivosti od donešenog proizvoda, kao da je krajnji kupac prijavio nesukladnost tog proizvoda. Uručenjem proizvoda timu, kreće i mjerenje vremena u kojem članovi tima pokreću aktivnosti kojima će se u što kraćem vremenu dati odgovori na pitanja u nastavku
 • Kojoj seriji pripada proizvod?
 • Popis svih sirovina koje su korištene za tu seriju (dobavljač, vrsta i serija sirovine dobavljača)
 • Popis svih paleta (tj. odgovarajućih transportnih jedinica ako se ne isporučuje na palete) koje sadrže proizvode iz te serije i njihov trenutni status po pitanju da li su isporučene kupcima ili se nalaze u vlastitim skladištima
 • Popis isporučenih paleta s proizvodima te serije: kome je i kada svaka od njih isporučena?

Kriteriji za ocjenjivanje:

 • odgovori moraju biti 100% potpuni
 • odgovori moraju biti kompletirani u kratkom roku odnosno u roku najviše nekoliko sati

Ukoliko podaci nisu potpuni ili za to treba više od nekoliko sati, postojeći sustav nije zadovoljavajući.

Sve navedeno je vrlo logično ako se gleda da je svrha sustava da se potrošač zaštiti od konzumiranja neadekvatnih proizvoda: brzo i u potpunosti.

Osnovni zahtjevi sljedivosti


Pri postavljanju sustava logističke sljedivosti, neophodno je zadovoljiti neke zahtjeve koji se odnose na registraciju ulaznih sirovina dobavljača te proizvoda isporučenih kupcima:

 • na ulazu u skladište sirovina je potrebno registrirati sve sirovine od dobavljača sa njihovim serijama
 • u proizvodnji neke serije proizvoda potrebno je registrirati sve sirovine sa njihovim serijama koje su korištene u toj seriji proizvoda
 • sve palete koje ulaze iz proizvodnje u skladište moraju biti obilježene i registrirane sa njihovim identifikacijskim brojem (SSCC) i serijom proizvoda
 • sve palete s proizvodima od dobavljača koje ulaze u skladište moraju biti obilježene i registrirane sa njihovim identifikacijskim (SSCC) brojem i serijom proizvoda
 • sve miješane palete (nehomogene, mix-palete) moraju biti obilježene i registrirane sa identifikacijskim (SSCC) brojem kao i serije proizvoda na njima
 • sve palete koje se isporučuju kupcima moraju biti registrirane identifikacijskim (SSCC) brojem de se točno zna kome je koja paleta i kada isporučena

Kao što se vidi in navedenog, zahtjevi se odnose na sustavnu evidenciju svega što ulazi i izlazi iz procesa, pri čemu je preduvjet da sve sirovine i palete s proizvodima budu označeni.

Zahvaljujući našem iskustvu, možemo Vam ponuditi projektiranje sustava logističke sljedivosti u kojem se definira sam proces, potrebna oprema i eventualno softver sljedivosti. Kontaktirajte nas.

Tipični elementi sustava sljedivosti


Tipični sustav sljedivosti sastoji se od sljedeće opreme i softvera:

 • softver za logističku sljedivost, koji je u pravilu povezan s nadređenim informacijskim (ERP) sustavom tvrtke i ostalom opremom sustava
 • automatska oprema za obilježavanje paleta, a u nekim slučajevima i transportnih pakiranja u proizvodnji
 • I/O kontroleri između linijske opreme i softvera
 • okidači ispisa (triggeri) etiketa na stolnim printerima
 • printeri logističkih etiketa za ručno obilježavanje u proizvodnji (na linijama manjeg kapaciteta) te u komisionirnim zonama skladišta (za mix palete)
 • RF sustav, tj. bazne stanice i bežični ručni terminali u komisionirnim, zonama zaprimanja i otpreme robe