Alcode P za obilježavanje paleta etiketama na različitim visinama

Zahvaljujući programabilnoj robotskoj ruci etikete se mogu aplicirati na raznim pozicijama.

Više o Altech uređajima…