Software

Preko 15 godina Logopak razvija razna PC softverska rješenja za upravljanje podacima ispisa na uređajima te komunikacije s nadređenim host sustavima. Stečeno iskustvo i znanje koji su se dokazali u praksi, pretočeni su u paletu specifičnih softverskih paketa za razna područja primjene.

Dizajn etiketa

Sa Leap Express programom možete dizajnirati svoje etikete na PC-u.
Ovaj svestrani program je kompatibilan sa svim Logopak uređajima.

Prednosti koje pruža:

 • vlastiti dizajn etiketa
 • uključivanje postojećih logotipa i grafika
 • pohrana različitih layouta i formata etiketa
 • povezivanje podataka
 • pregled ispisa (Print preview)
 • ubacivanje pretpripremljenih elemenata pomoću čarobnjaka (wizard)

Logopak middleware

LogoSoft je naziv za paletu softverskih rješenja kojima se Logopak uređaji integriraju u Vaš proizvodni proces.

Ovisno o opremi i Vašim potrebama, možemo ponuditi rješenja za:

 • serijsko obilježavanje paketa
 • obilježavanje paketa s individualnim podacima i kod najvećih brzina
 • automatsko kreiranje sigurnosnih kopija podataka o obilježenom/proizvodnji
 • sinkronizaciju sa detaljima Vaših dokumenata
 • identifikaciju proizvoda u realnom vremenu i priprema podataka za ispis

Svi se ti programi, naravno, mogu prilagoditi Vašim potrebama.


Logoremote

LogoRemote softver Vam uvelike olakšava rad sa uređajima jer ih možete nadgledati bez obzira gdje se nalazite.
Osvježavanje podataka i izrada sigurnosnih kopija za uređaje u više proizvodnih pogona se može izvoditi sa jednog PC računala.
Na taj način ste sigurni da neće doći do gubitka podataka čime se povećava sigurnost Vaše proizvodnje.

Jednostavno izvedite sa svog radnog stola:

 • snimite pojedine poruke ili video sekvence te nam ih pošaljite zajedno sa dijagnostičkim porukama
 • izradite odjednom sigurnosne kopije i osvježavanje podataka za više uređaja