Logistička slijedivost

Tvrtka Dargo poslovna rješenja je iskusan partner u izvedbi sustava sljedivosti proizvoda (Track & Trace) čija je zadaća da osiguraju logističku sljedivost proizvoda namijenjenih ljudskoj i životinjskoj prehrani.

Sljedivost znači sposobnost praćenja kroz opskrbni lanac od početnih sirovina do prodajnog mjesta krajnjem kupcu.

Logistička sljedivost je važna za pronalaženje izvora proizvoda, njegove trenutne lokacije i odredišta za isporučene proizvode, što je od presudnog značaja u slučaju potrebe za povlačenjem proizvoda s tržišta.

Sljedivost se na tržištu može osigurati samo ako svi subjekti koji sudjeluju u lancu opskrbe hranom imaju sisteme koji im jamče da znaju od koga su kupili i kome su prodali svoje sirovine i proizvode.
Ukoliko imate projekt za koji Vam treba rješenje, kontaktirajte nas ovdje.

Imate li sljedivost?

Zakonom zahtijevana sljedivost je prilično šturo definirana pa se u praksi često dolazi do situacije da postojeći sustav izaziva dvojbe i različita mišljenja unutar iste tvrtke.

Postupak je u osnovi jednostavan i sastoji se od sljedećih koraka:

Kriteriji za ocjenjivanje:

Ukoliko podaci nisu potpuni ili za to treba više od nekoliko sati, postojeći sustav nije zadovoljavajući.

Sve navedeno je vrlo logično ako se gleda da je svrha sustava da se potrošač zaštiti od konzumiranja neadekvatnih proizvoda: brzo i u potpunosti.

Osnovni zahtjevi sljedivosti

Pri postavljanju sustava logističke sljedivosti, neophodno je zadovoljiti neke zahtjeve koji se odnose na registraciju ulaznih sirovina dobavljača te proizvoda isporučenih kupcima:

Kao što se vidi in navedenog, zahtjevi se odnose na sustavnu evidenciju svega što ulazi i izlazi iz procesa, pri čemu je preduvjet da sve sirovine i palete s proizvodima budu označeni.

Zahvaljujući našem iskustvu, možemo Vam ponuditi projektiranje sustava logističke sljedivosti u kojem se definira sam proces, potrebna oprema i eventualno softver sljedivosti.

Kontaktirajte nas.

Tipični elementi sustava sljedivosti

Tipični sustav sljedivosti sastoji se od sljedeće opreme i softvera: