Eurapack i Bornbinder


Eurapack GmbH je njemačka tvrtka sa sjedištem u Achernu koja je već 40 godina vodeći proizvođač profesionalnih sigurnosnih rješenja za palete.

U svom programu Eurapack ima uređaje za:

  • omatanje paleta sigurnosnim uzicama – ekskluzivna prodaja Bornbinder uređaja
  • uređaje za rezanje sigurnosnih uzica – ekskluzivna prodaja Bornbinder uređaja
  • vlastite uređaje za omatanje paleta trakama folije
  • vlastite omatalice stretch folijom