Omatalice trakom folije

Ukoliko trebate obilježiti palete u kojima se nalaze proizvodi u povratnoj ambalaži, možemo Vam ponuditi Bornbinder FB uređaje za omatanje paleta trakom folije. Pritom folija služi kao podloga za logističke etikete, kako se iste ne bi lijepile direktno na povratnu ambalažu.

Uređaj može biti kombiniran i s uređajem za automatsko obilježavanje logističkim etiketama. Na taj način se sve potrebno odvija na jednoj paletnoj poziciji, što u nedostatku prostora često znači jedino tehnički moguće rješenje.

Više o rješenjima za obilježavanje povratne ambalaže…

Kontaktirajte nas…

Omatanje jednom trakom

Vezivanje i omatanje trake