Integrirano obilježavanje

Većina uređaja za obilježavanje može raditi samostalno ali i preko nadređenog sustava.

Tvrtka Dargo poslovna rješenja je iskusan partner u izvedbi pouzdanih industrijskih rješenja kod kojih je oprema za obilježavanje integrirana u proizvodni proces.

Sustav se izvodi prema Vašim potrebama, a tipično sadrži:

  • softver za upravljanje obilježavanjem
  • automatske uređaje za ispis logističkih etiketa
  • I/O kontrolere
  • okidače ispisa etiketa na printerima
  • printere logističkih etiketa
  • raznu drugu opremu (ink-jet pisače, automatske i ručne čitače linijskog koda i sl.)
  • komunikaciju sa upravljačkim sustavom linije
  • komunikaciju sa skladišnim (WMS) sustavom
  • komunikaciju sa poslovnim (ERP) sustavom

I/O kontroleri

I/O kontroleri su sklopovi koji s jedne strane razmjenjuju digitalne signale sa raznom linijskom opremom i sustavima (etiketirkama, upravljačkim sklopovima linija, paletizerima i sl.), a s druge strane komuniciraju sa softwareom za obilježavanje.

I/O kontroler sadrži logički programabilni sklop (PLC) i com-server za komunikaciju preko Etherneta, a mogu komunicirati i serijskom vezom.

Dargo poslovna rješenja odgovarajućim programiranjem PLC-a ostvaruju integriraciju periferne opreme u sustav za obilježavanje.

Okidači ispisa

Kada se paletne etikete na proizvodnim linijama (manjeg kapaciteta) apliciraju ručno, ispisuju se na printerima.

Etikete se mogu ispisati i unaprijed ali ako se treba obilježavati “on-line” zahtjev za ispis etikete se šalje softveru u trenutku kada nailazi paleta koju treba obilježiti.

Okidači ispisa etiketa su industrijski sklopovi pomoću kojih operater pritiskom na taster od softvera za obilježavanje traži ispis logističke etikete.

Okidač ispisa etiketa sadrži logički programabilni sklop (PLC) i com-server za komunikaciju preko Etherneta, a mogu komunicirati i serijskom vezom.

Software za upravljanje obilježavanjem

Zadatak softvera je centralno upravljanje obilježavanjem uz integraciju potrebne opreme.

Osim upravljanja ispisom na automatskim uređajima i printerima, softver može biti povezan i sa nadređenim sustavom (npr. ERP, WMS).

Za potrebe prikupljanja potrebnih informacija i osiguranje pravilnog tijeka materijala, software često komunicira i sa drugim uređajima (npr. paletizerima, ručnim terminalima, vagama) ili senzorima te upravljačkom jedinicom transportera.

Weihenstephan standardi

Weihenstephan standardi, također poznati pod skraćenim nazivom “WS”, definiraju komunikacijska sučelja za uređaje koji se koriste u industriji pića, hrane i pakiranja.

Standardi omogućuju sustavima koji upravljaju proizvodnjom (MES) standardiziranu razmjenu podataka s kontrolama različitih uređaja i na taj način podržavaju rad MES-a bez potrebe da se sa uređajima komunicira na različite načine.

Zahvaljujući tome, povezivanje uređaja je pouzdanije, brže i jeftinije.

Više o Weihenstephaner standardima