Laboratorijske etiketirke

Pojedinačno obilježavanje omogućuje brzo i pouzdano identificiranje uzoraka u laboratorijima.

Njemačka tvrtka cab Produkttechnik GmbH & Co KG razvila je dva modela etiketirki za pojedinačno obilježavanje epruveta i bočica u vertikalnom (AXON 1) ili horizontalnom (AXON 2) položaju.

Za obilježavanje epruveta i bočica.

AXON 1 je poluautomatska etiketirka za obilježavanje epruveta i bočica u vertikalnom položaju.

Moduli Squix 2P printera i aplikatora za tube nalaze se u zajedničkom kućištu.

Nakon što se tube ili bočice umetnu u držač, mogu se napuniti i zatvoriti. Ciklus označavanja traje manje od dvije sekunde. Tube i bočice sa ili bez čepa mogu se umetnuti ručno ili automatizirano (ako je uređaj integriran sa sustavom za rukovanje).

Promjeri tuba/bočica mogu biti od 7 – 26 mm (opcija na zahtjev do 38 mm).
Duljine tuba/bočica mogu biti od 20 – 130 mm.

Moguće opcije:
• AXON 1.1 izvedba za etikete širine 5 mm do 25,4 mm,
• poklopac od lijevanog aluminija,
• verifikator kodova,

Kratak filmić s prikazom rada uređaja možete pogledati ovdje….

AXON 2 je poluautomatska etiketirka za obilježavanje epruveta i bočica u horizontalnom položaju.

AXON 2 se sastoji od standardnog Squix 4MP ili Squix 4.3MP printera s dodatkom AXON 2 aplikatora.

Označene epruvete i bočice mogu se automatski izbaciti, na primjer u ladicu. Ciklus označavanja traje manje od dvije sekunde.

Promjeri tuba/bočica mogu biti od 7 – 22 mm.
Duljine tuba/bočica mogu biti od 25 – 120 mm.

Kratak film s prikazom rada uređaja možete pogledati ovdje….