Nove Logomatic 500 etiketirke

Nova generacija modela Logomatic 500: robusniji, s većim rolama etiketa do 800 m i 30-tak raspoloživih aplikatora.

Više o Logopak etiketirkama…