Novi Logopak PSCK aplikator

Dosadašnje modele Logomatic 800 s PS i Logomatic 900 s PSC aplikatorima su zamijenili Logomatic 900 s PSCK aplikatorima koji omogućuju kompaktniju izvedbu uređaja.

Više o Logopak etiketirkama…